Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2017

22:00
8509 47ed 390
goldenmoments
21:56

May 03 2017

21:42
goldenmoments
21:41
4579 e5d6 390
Reposted fromkarahippie karahippie viasouxie souxie

April 28 2017

goldenmoments
16:07
Reposted fromshakeme shakeme viakonwalia konwalia
goldenmoments
16:05
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaLew-i-wilk Lew-i-wilk
goldenmoments
16:00
3369 c0f4 390
goldenmoments
15:59
8340 dc67 390
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viakonwalia konwalia
goldenmoments
15:59
9208 4abb 390
goldenmoments
15:56
4602 92e0 390
Reposted fromtost tost viaamelinowa amelinowa
goldenmoments
15:54
15:53
3848 04f7 390
Reposted fromamatore amatore viakonwalia konwalia
goldenmoments
15:44
Ja zaś pragnęłabym upiększać życie - mówiła Ania w zamyśleniu - nie tyle chodzi mi o nauczanie ludzi, chociaż wiem, że to jest chyba najszlachetniejsze dążenie, ile o to, aby życie upływało im milej. Pragnę, aby dzięki mnie przeżyli jakąś radość... Radość, której by nie mogli zaznać gdyby mnie nie było na świecie.
— Lucy Maud Montgomery, "Ania z Avonlea"
Reposted fromcudoku cudoku viaoutofmyhead outofmyhead
goldenmoments
15:43
Powiedział mi kiedyś jeden psychiatra, że ze mną dlatego tak kiepsko, bo myślę sensualnie.
Nie intelektualnie.
Sercem myślę.
Nie głową.
Uczuciami się kieruję.
Instynktem.
Nie rozumem.
— J. Borszewicz
Reposted fromhisteryczna histeryczna viaoutofmyhead outofmyhead
goldenmoments
15:41
8347 c120 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viahairstyles hairstyles
goldenmoments
15:39
goldenmoments
15:36
Ale jeśli ktoś z was przeżył kiedyś coś podobnego - jeśli płakał całą noc, aż zabrakło mu łez - to wie, że w końcu przychodzi pewien szczególny rodzaj spokoju. Człowiek czuje się tak, jakby już nic nigdy nie miało się zdarzyć
— C. S. Lewis
goldenmoments
15:31
To, co dobre, każe na siebie czekać.
— 'Cień Wiatru" Carlos Ruiz Zafon
goldenmoments
15:27

Wiesz po czym GO poznasz? Będziesz przy Nim najlepszą wersją siebie. Nie dlatego, że będziesz chciała pokazać się od najlepszej strony. Nie dlatego, że będziesz udawać kogoś lepszego niż jesteś. Nie, nie dlatego. Będziesz tylko sobą. A ON w Ciebie uwierzy, będzie Cię wspierał i Ci kibicował, i zobaczy w Tobie te wszystkie małe, piękne rzeczy o których istnieniu nawet nie masz pojęcia. I polubi w Tobie nawet te rzeczy, których sama w sobie nie lubisz. To jest miłość, na jaką zasługujesz Matyldo.

Bądź z kimś, kto Cię uskrzydla, a nie wdeptuje w ziemię.

— Charlotte Nieszyn Jasińska
goldenmoments
15:23
Gdy spotykasz wreszcie tę jedyną osobę, z którą pragniesz spędzić resztę swoich dni, zaczynasz marzyć o tym, by reszta twoich dni rozpoczęła się jak najszybciej.
— R.P. Evans - Szukając Noel
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl