Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 02 2019

goldenmoments
22:22

May 31 2018

goldenmoments
09:21
0312 313e 390

May 27 2018

goldenmoments
12:46

Zdolność do uodpornienia się na samotność ma swoją bardzo konkretną cenę - niebezpieczeństwo, że człowiek uodporni się na wszelkie uczucia. 

— Douglas Coupland

May 25 2018

goldenmoments
17:37
Nigdy nie zmienisz swojego życia dopóki nie zmienisz czegoś, co codziennie robisz.
— Mike Murdock
Reposted fromlovvie lovvie viaoutofmyhead outofmyhead
goldenmoments
17:34

"Ja oczywiście nie jestem ponura jak noc. Ale cały czas w jakimś napięciu – jakbym jechała złym pociągiem".


— Tove Jansson "Listy"
Reposted frommerkaba merkaba viaaggape aggape

January 27 2018

goldenmoments
19:16
goldenmoments
19:14
Zawsze coś będzie łączyło ludzi, którzy choć przez chwilę byli ze sobą szczęśliwi.
Reposted fromakward akward viafoodforsoul foodforsoul

January 24 2018

17:59
9779 fa07 390
Reposted frombrumous brumous viaLew-i-wilk Lew-i-wilk
goldenmoments
17:58
Ludzie zapomną, co powiedziałeś. Ludzie zapomną, co zrobiłeś. Ale nigdy nie zapomną, jak się dzięki tobie poczuli.
— Remigiusz Mróz
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaoutofmyhead outofmyhead
goldenmoments
17:57
2333 f77a 390
Reposted fromdailylife dailylife viaoutofmyhead outofmyhead

January 23 2018

goldenmoments
22:25
6452 095b 390
goldenmoments
22:15
6332 6108 390
goldenmoments
21:42
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaaggape aggape

January 19 2018

goldenmoments
21:46
goldenmoments
21:46
“To prawdziwe szczęście, mieć kogoś, kogo interesuje jak minął Ci dzień.”
— K. Śnioch

January 07 2018

goldenmoments
13:08
7902 9e28 390
Reposted fromkarahippie karahippie viasatyra satyra
goldenmoments
13:06
7379 0619 390
Reposted fromjouet jouet viasatyra satyra

July 18 2017

goldenmoments
17:17
goldenmoments
17:16
goldenmoments
17:16
7148 e65e 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaoutofmyhead outofmyhead
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl