Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 28 2017

goldenmoments
15:21
8915 e35c 390
Reposted fromechium echium viasweetchocolate sweetchocolate
goldenmoments
15:20
- Co było piękniejszego niż jej oczy ?
- Dusza której nie miała żadna inna.
— Piotr Tokarz
Reposted frombeatkazz beatkazz viafoodforsoul foodforsoul
goldenmoments
15:20
Straciłeś dla mnie tyle czasu, że poczułem się ważny
— Mały Książe
Reposted fromimyours imyours viasatyra satyra
goldenmoments
15:19
ptaku mojego serca  nie smuć się  nakarmię cię ziarnem radości  rozbłyśniesz  
ptaku mojego serca nie płacz nakarmię cię ziarnem tkliwości  fruniesz   
ptaku mojego serca z opuszczonymi skrzydłami  nie szarp się  nakarmię cię ziarnem śmierci  zaśniesz
— Halina Poświatowska.
goldenmoments
15:16
Dobrze jest mieć miejsce, do którego można pójść, gdy nic się nie układa.
— Charles Bukowski "Kobiety"
goldenmoments
15:16

Rozpłakała się tak, jak płaczą tylko silni i zdecydowani ludzie, kiedy natrafiają na ścianę, której nie da się z miejsca przebić, obejść ani przeskoczyć.

A każdy ma taką ścianę, na jaką sobie zasłużył.

— Katarzyna Leżeńska
Reposted fromaggape aggape viaoutofmyhead outofmyhead
goldenmoments
15:15
- To Ty jesteś tą, która odchodzi.
- Ty jesteś tym, który mnie nie zatrzymuje.
— Hodgins i Angela, Kości
Reposted frommyname myname viaoutofmyhead outofmyhead
goldenmoments
15:15
Jeśli o nic nie prosisz, niczego nie dostajesz.
— Regina Brett
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaoutofmyhead outofmyhead
goldenmoments
15:15
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chcę to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaoutofmyhead outofmyhead
goldenmoments
15:14
Jeśli masz okazję do odpoczynku, nie zmarnuj jej. Pozwól, aby twoje ciało i umysł się goiły, gdy to tylko możliwe.
— Harlan Coben
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaoutofmyhead outofmyhead
15:13
You never regret being kind.
“Du bereust niemals nett gewesen zu sein.”
(via h-erzrasen)
goldenmoments
15:13
gotta know the difference between being patient and wasting your time
Reposted fromnfading nfading viaoutofmyhead outofmyhead
goldenmoments
15:12
Myślę, że pewność to najlepsze co mężczyzna może dać kobiecie.
Reposted fromgdybam gdybam viakingavonschabert kingavonschabert
goldenmoments
15:04
Reposted fromshakeme shakeme viafoodforsoul foodforsoul
goldenmoments
15:03
2957 8bf5 390
goldenmoments
15:03
8674 593b 390
take a lover
14:59
8467 fd3a 390

Calle Flor Baja, Madrid.

goldenmoments
14:05
The Father hears your cry, and He does not ration His gift of the Spirit.

April 16 2017

goldenmoments
12:24
4431 9028 390
Reposted frompianotea pianotea viasarenkabeznozek sarenkabeznozek
goldenmoments
12:24
A Ty ile kroków w tył zrobiłaś tylko dla niego?
— zbyt wiele.
Reposted fromtereseek tereseek viasarenkabeznozek sarenkabeznozek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl